WELKOM BIJ

Bouwkantoor Persyn BV

Als bouwcoördinator zijn wij de link tussen diverse schakels van het bouwproces.
Wij verzorgen ook úw bouwcoördinatie!

Ontwerpfase

De samenwerking tussen de door de bouwheer aangestelde architect en de bouwcoördinator resulteert in een optimale mix van een mooi, hoogwaardig en betaalbaar bouwproject.

Voorbereidingsfase

Het belang van goede en betrouwbare aannemers mag niet onderschat worden. Ook voor een bouwcoördinator zijn deze partijen van cruciaal belang.

Uitvoeringsfase

“Time is money”. Om de uitvoeringstermijn tot een aanvaardbaar minimum te beperken, wordt voor de start van de werken een realistische planning opgemaakt.

oplevering

De bouwcoördinator staat de bouwheer en architect bij na het beëindigen van de werken. Dit doet hij deels door de oplevering te organiseren, maar hij zorgt er ook voor dat de eventuele opmerkingen bij oplevering binnen de korst mogelijke termijn worden afgewerkt.

WAAROM EEN BOUWCOÖRDINATOR?

Het bouwen of verbouwen van uw woonst verdient de grootste zorg. Hierbij komt heel wat kijken. Het is niet  evident om steeds een klare kijk te krijgen op uw project. Daarom is het heel belangrijk om met de juiste partner in zee te gaan.

Bouwkantoor Persyn heeft de nodige kennis en expertise in huis om uw (ver)bouwplannen in goede banen te leiden. Binnen het met u afgesproken budget, de vooropgestelde timing én volledig op maat. Geeft u er de voorkeur aan om alles uit handen te geven of steekt u graag zelf de handen uit de mouwen, is dit ook steeds mogelijk.

Onze persoonlijke aanpak laat toe om kort op de bal te spelen. We zijn pas tevreden als u dat ook bent!

Wat doet een bouwcoördinator?

Zijn alle aannemers uiteindelijk gekozen, dan kan er gestart worden met de werfcoördinatie. Bij de planning en coördinatie op de werf is het belangrijk dat aannemers mekaar niet in de weg lopen, en dat er geen tijd verloren gaat. In dit opzicht is werfplanning en coördinatie een uiterst delicate opdracht, waar de expertise van Bouwkantoor Persyn bv perfect kan uitgespeeld worden. De verschillende werkzaamheden moeten als puzzelstukjes naadloos in elkaar passen, zodat uw bouwproject in een zo kort mogelijke termijn kan uitgevoerd worden.

Wie kan gebruik maken van een bouwcoördinator?

Een bouwcoördinator kan zowel bij complexe als bij minder complexe projecten een meerwaarde bieden: zowel bij het uitbreiden van een bestaande woning, het optrekken van een appartements- of kantoorgebouw of het bouwen van een nieuwbouwwoning.

Daarnaast kunnen ook bouwpromotoren en/of architecten die op zoek zijn naar een tijdelijke of permanente oplossing voor personeelstekort beroep doen op onze diensten.

referenties

01

Appartementsbouw
Lees Meer

02

Dokterspraktijk
Lees Meer

03

Kantoorgebouw
Lees Meer

04

Berkein Architects
Lees Meer