veiligheidscoördinatie

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Wanneer uw bouwproject meer dan 2 aannemers nodig heeft die gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren bent u wettelijk verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen.

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?

Veilige Werkomgeving

Een veiligheidscoördinator moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle actoren op de bouwplaats. Dit kan door het aanvragen en / of opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voor alle betrokken aannemers.

werfcontrole

Door het uitvoeren van werfcontroles worden de aannemers indien nodig aangegeven op onveilige situaties.
De bouwsector is de meest risicovolle sector in België en staat op de eerste plaats wat betreft het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen. Sinds de invoering van veiligheidscoördinatie zijn de arbeidsongevallen sterk afgenomen, wat het nut bewijst van het aanstellen van een veiligheidscoördinator.

Opmaak postinterventiedossier (pid)

Na het beëindigen van de werken worden alle gegevens van de gebruikte materialen opgelijst in het postinterventiedossier.
Dit officieel document dient bij een eventuele verkoop van het gebouw bij de notaris overhandigd te worden aan de nieuwe eigenaar.

De gemaakte afspraken worden contractueel vastgelegd. Dit geeft u als opdrachtgever de garantie dat deze afspraken worden nagekomen.

Wilt u één aanspreekpunt voor veiligheidscoördinatie en voor EPB-verslaggeving, dan kunt u via onderstaand contactformulier een offerte aanvragen. Heeft u enkel nood aan veiligheidscoördinatie, dan is dit ook zeker mogelijk.

Vraag uw offerte aan via onderstaand contactformulier: